ระบบรายงานความเคลื่อนไหวโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง

ระบบรายงานความเคลื่อนไหวโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง
ที่มา : การยางแห่งเกมออนไลน์ | เกมยิงปลาตายไว | แอพยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | มือถือฟรี

ที่มา : การยางแห่งเกมออนไลน์ | เกมยิงปลาตายไว | แอพยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | มือถือฟรี

อุปกรณ์และสิ่งอำนวยการผลิต

1.พื้นที่จัดแสดงต่อคลัสเตอร์ 4x4 เมตร

2. board สำหรับติดโปสเตอร์ ขนาด 1x2.4 เมตร จำนวน 4 บอร์ดต่อคลัสเตอร์ สูงสุดไม่เกิน 6 บอร์ด

3. โปสเตอร์ จัดทำเป็นสติ๊กเกอร์ ขนาด 1x1.2 เมตร พื้นหลังขาว  หัวเรื่องเป็นชื่อผลิตภัณฑ์ เนื้อหา ขนาดตัวอักษร 2.7 cm พร้อมภาพประกอบ ส่วนชื่อหน่วยงานและโลโก้อยู่มุมล่าง

4. โต๊ะหน้าขาวขนาด 1.2 m จำนวน 3 ตัว แท่นวางผลิตภัณฑ์ 50x50x90 cm จำนวน 2 แท่น ต่อ คลัสเตอร์

ผลิตภัณฑ์และการใช้ประโยชน์จากยางพารา

ผลิตภัณฑ์และการใช้ประโยชน์จากยางพารา

เกมออนไลน์ | เกมยิงปลาตายไว | แอพยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | มือถือฟรีมีความได้เปรียบด้านเกมออนไลน์ | เกมยิงปลาตายไว | แอพยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | มือถือฟรียาง เนื่องจากเป็นประเทศผู้ผลิตยางอันดับหนึ่งของโลกจึงมีโอกาสและความเป็นไปได้ในการพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์แปรรูป

About Us

Put more information on this page.