ผลิตภัณฑ์และการใช้ประโยชน์จากยางพารา

  

การจัดแสดงผลิตภัณฑ์และการใช้ประโยชน์จากยางพารา

ในวันที่ 19 มกราคม 2559 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

Final Update 18012559 21:00

A. ผลิตภัณฑ์ยางเพื่อการท่องเที่ยวและกีฬา

     A1. แผ่นยางปูพื้นลานกีฬา  (ม.สงขลานครินทร์ / สอว.วท.)
     A2. พื้นลู่ลานกรีฑา (วศ.วท.)          บ.ทาโกเท็ค จำกัด.  (ผลิตเม็ดยาง)
     A3. พื้นลานอเนกประสงค์ (วศ.วท.)   บ.ไออาซี จำกัด.    (ผลิตเม็ดยาง) 
     A4. สนามกีฬา (วศ.วท.)
     A5. ดินประดิษฐ์จากยางพารา (สกว.)
     A6. สนามกีฬาฟุตซอล (กษ.)
     A7. สีธรรมชาติจากน้ำยางพาราเพื่อสื่อการเรียนการสอน (JON JON) (สกว.) 

B. ผลิตภัณฑ์ยางเพื่อการเกษตร

     B1. ยางเคลือบสระน้ำ (สกว. /ม.สงขลานครินทร์/สอว.วท.)
     B2. ยางปูคอกปศุสัตว์ (สกว. / ม.เกษตรศาสตร์)
     B3. ถุงมือผ้าเคลือบยาง (วว.วท. /ม.สงขลานครินทร์ (สอว.วท.) / อก.)
     B4. บล็อกยางปูพื้น (กษ.)
     B5. ยางรองตีนตะขาบเครื่องจักรเพื่อการเกษตร (กษ.)
     B6. กระถางปลูกพืช (หจก.สายบุรีรับเบอร์ / อก. / ม.สงขลานครินทร์)
     B7. กระถางสวยงาม (หจก.สายบุรีรับเบอร์ / อก. / ม.สงขลานครินทร์)
     B8. แผ่นยางปูสระน้ำเพื่อการเกษตรกรรมและประมง (กษ.) 

C. ผลิตภัณฑ์ยางเพื่อการคมนาคม

     C1. ยางพาราผสมฉาบผิวทาง (คค.)
     C2. ยางพาราผสม Asphalt ทำถนน (คค./กษ.)
     C3. ยางล้อตันทนน้ำมัน (อก. / ม.มหิดล)
     C4. ยางแนวกันกระแทก (สนช.วท.)
     C5. แผ่นยางรองรางรถไฟ (วว.วท.)
     C6. ยางล้อตันขาว (พว.วท. / ม.มหิดล / อก.)
     C7. แผ่นยางผสมกัญชงสำหรับปูพื้นรถยนต์และวัสดุตกแต่ง (สนช.วท. / เกมออนไลน์ | เกมยิงปลาตายไว | แอพยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | มือถือฟรีดีดี เนเจอร์คราฟ จำกัด)
     C8. ยางล้อรถบรรทุกขนาดเล็กประหยัดพลังงาน (พว.วท./สกว./ม.มหิดล/หจก. ป.สยามเกมออนไลน์ | เกมยิงปลาตายไว | แอพยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | มือถือฟรียาง)
     C9. ถนนยางมะตอยผสมยางพารา (กษ.) 

D. ผลิตภัณฑ์ยางเพื่อการทหาร

     D1. ปืนยางสำหรับฝึกทหาร (กษ.)
     D2. ที่นอนยางพารา (สป./ศอพท.)
     D3. เปลือกหม้อยางแข็งแบตเตอรี่ (สป./ศอพท.)
     D4. งานขุดสระเก็เกมออนไลน์ | เกมยิงปลาตายไว | แอพยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | มือถือฟรี้ำ (บก.ทท.
     D5. สร้างทางลาดยาง เคพซีล (บก.ทท.)
     D6. ที่นอน และหมอน (บก.ทท.)
     D7. ก่อสร้างและปรับปรุงถนน (ทบ.)
     D8. ยางรถยนต์ (ทบ.)
     D9. ที่นอน, หมอน, รองเท้า, ถุงมือ, ถุงยางอนามัย และปืนจำลอง (ทบ.)
     D10. ปืน TRAVO, ยางกันกระแทก พัดน้ำ ซีลยาง, ที่นอน, หมอน, ถนนลาดยาง และถุงมือยาง (ทร.)
     D11.จ้างผลิตที่นอน และจัดเกมออนไลน์ | เกมยิงปลาตายไว | แอพยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | มือถือฟรีพื้นรองเท้ายางดิบพร้อมส้น (ทอ.) 

E. ผลิตภัณฑ์ยางเพื่อการแพทย์และเครื่องสำอาง

     E1. ถุงมือเพื่อผ่าตัด (สธ./สมาคมถุงมือยางแห่งเกมออนไลน์ | เกมยิงปลาตายไว | แอพยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | มือถือฟรี)
     E2. ถุงยางอนามัย (สธ./ บ.ไทยนิปปอน รับเบอร์ อินดัสตรี้)
     E3. ถุงมือยางตรวจโรค (บ.วัฒนชัยรับเบอร์แมท จำกัด) 
     E4. ยางรองส้นเท้า (ม.สงขลานครินทร์ / สอว.วท.)
     E5. แผ่นหนุนสะโพก (ม.สงขลานครินทร์ / สอว.วท.)
     E6. แท่นรองแขนเจาะเลือด (ม.สงขลานครินทร์ / สอว.วท.)
     E7. หมอนเจลป้องกันแผลกดทับ (ม.สงขลานครินทร์ / สอว.วท.)
     E8. ห่วงยางบริหารข้อมือจากยางพารา (ม.สงขลานครินทร์ / ศธ./ อก./บ.42 เนเชอรัล รับเบอร์ จำกัด/ สอว.วท.)
     E9. น้ำยางโปรตีนต่ำสำหรับผลิตภัณฑ์ทางเภสัชภัณฑ์และเครื่องสำอาง (ม.สงขลานครินทร์ / สอว.วท.)
     E10. ยางยืดบริหารร่างกายเพื่อสุขภาพ (อก./บ.สามปอ รับเบอร์/ม.สงขลานครินทร์)
     E11. สารสกัดยางพาราสำหรับผลิตเครื่องสำอาง (ศลช.วท./บ.พี.เอส.ยู.นวัตวาณิชย์ จำกัด/บ.เจเนซิส เฮลท์ (ไทยแลนด์) จำกัด/บ.เอไนน์ ไบโอ จำกัด/บ.พีเจ เทรด เอ็นเทอไพรส์ จำกัด/บ.โรซาริน เมดิก (เกมออนไลน์ | เกมยิงปลาตายไว | แอพยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | มือถือฟรี) จำกัด/บ.เอ็น อาร์ แอล ไบโอเทค จำกัด/บ.ทวีชัยคลินิก จำกัด) 

F. ผลิตภัณฑ์เพื่อที่พักอาศัยและเครื่องอุปโภค

     F1. ที่นอนและหมอนยาง (วว.วท. /กลุ่มชาวสวนยางทรัพย์ทวี)
     F2. กระเบื้องยางมุงหลังคา (ม.สงขลานครินทร์ / ศธ. / สอว.วท.)
     F3. รองเท้ายางพารา (วว.วท.)
     F4. กาวน้ำยางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (บ. จะนะน้ำยาข้น / อก. / ม.เกษตรศาสตร์)
     F5. พื้นในรองเท้าหรือแผ่นรองเท้า (บ. ไทยชวน รับเบอร์ จำกัด / อก. / ม.เกษตรศาสตร์)
     F6. ยางปูสนามเด็กเล่น  (ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด / อก. / ม.สงขลานครินทร์)
     F7. ที่นอนยางพาราสำหรับเด็ก (บ.42 เนเชอรัล รับเบอร์ จำกัด / อก. / ม.สงขลานครินทร์)
     F8. ผลิตภัณฑ์ผนังสามมิติจากยางพาราสำหรับงานตกแต่งภายใน (สนช.วท. / เกมออนไลน์ | เกมยิงปลาตายไว | แอพยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | มือถือฟรี เซนส์ดีไซน์ จำกัด)
     F9. ผลิตภัณฑ์ยางพารากลิ่นหอม (สกว./จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) : หมอนและที่นอนยางพารา(เกมออนไลน์ | เกมยิงปลาตายไว | แอพยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | มือถือฟรี ลาเท็กซ์ซิสเต็ม จำกัด), แผ่นรองในรองเท้า (in sole) (เกมออนไลน์ | เกมยิงปลาตายไว | แอพยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | มือถือฟรี พาราวิจัย จำกัด)
     F10. หลังคายาง (สกว./ม.พระจอมเกล้าธนบุรี/เกมออนไลน์ | เกมยิงปลาตายไว | แอพยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | มือถือฟรี สยามยูไนเต็ดรับเบอร์ จำกัด)
     F11. หมอนยางเพื่อสุขภาพ (กษ.) 

G. ผลิตภัณฑ์ยางเพื่อการผลิตภาคเกมออนไลน์ | เกมยิงปลาตายไว | แอพยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | มือถือฟรี

     G1. บ.นันยางเกมออนไลน์ | เกมยิงปลาตายไว | แอพยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | มือถือฟรี จำกัด : (รองเท้าแตะ/รองเท้าผ้าใบ)
     G2. บ.เอ็นซีอาร์ รับเบอร์ อินดัสตรี้ จำกัด : สายยาง และสาย PVC 
     G3. บ.ย่งไทยการยาง จำกัด : (ยางปูพื้นรถยนต์/ยางแผ่นปูพื้น/ยางแผนรองคานสะพาน/แผ่นยางกันซึม/ยางห้ามล้อเครื่องบิน/ยางกันกระแทก/ข้อต่อยาง/ยางสานพานลำเลียง)
     G4. บ.ดีสโตน จำกัด : (ยางบรรทุกใหญ่/ยางรถบรรทุกกลาง/ยางเกมออนไลน์ | เกมยิงปลาตายไว | แอพยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | มือถือฟรี)
     G5. บ.ยางโอตานิ จำกัด : ยางล้อรถบรรทุก
     G6. บ.ภูมิปัญญาไทยการยาง จำกัด : ยางพาราผสมกับยางมะตอยเพื่อทำถนน 
     G7. บ.ยูไนเต็ดรับเบอร์ จำกัด (แผ่นยางคอกสัตว์)
     G8. บ.ไทยอีลาสโตพาร์ท จำกัด (ยางถอนขนไก่)
     G9. บ.สยามไพโอเนียรับเบอร์ จำกัด (ยางล้อตันสำหรับรถฟอร์คลิฟต์)

 

พื้นที่จัดแสดงจำแนกตามคลัสเตอร์
พื้นที่การจัดแสดงนิทรรศการ และภาพแสดงสามมิติ คลิ๊ก

There are no articles in this category. If subcategories display on this page, they may contain articles.