ผลิตภัณฑ์ยางเพื่อการเกษตร

B4. บล็อกยางปูพื้น

ชื่อโครงการ

การใช้ประโยชน์ (จุดเด่น)

งานวิจัยแล้วเสร็จ

มีผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี

มีมาตรฐาน (มอก.)หรือมาตรฐานระดัเกมออนไลน์ | เกมยิงปลาตายไว | แอพยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | มือถือฟรีานาชาติอ้างอิง

ชื่อผู้ประสานงานและเบอร์เกมออนไลน์ | เกมยิงปลาตายไว | แอพยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | มือถือฟรี
(โปรดระบุเบอร์มือถือด้วย)

หมายเหตุ

บล็อกยางปูพื้น

(กษ.)

ใช้ปูทางเดินเท้า ทางเดินในสวนสุขภาพ เพื่อความปลอดภัยและลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ

สามารถปูได้ง่ายเช่นเดียวกับบล็อกซีเมนต์

  เกมออนไลน์ | เกมยิงปลาตายไว | แอพยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | มือถือฟรีแสงไทยเกมออนไลน์ | เกมยิงปลาตายไว | แอพยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | มือถือฟรี จำกัด

เกมออนไลน์ | เกมยิงปลาตายไว | แอพยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | มือถือฟรีเอเชียโพลิคอม จำกัด

มอก.2378-2551 นางณพรัตน์ วิชิตชลชัย

ผู้อำนวยการกลุ่มเกมออนไลน์ | เกมยิงปลาตายไว | แอพยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | มือถือฟรียาง สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งเกมออนไลน์ | เกมยิงปลาตายไว | แอพยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | มือถือฟรี 081-918-8890

ใช้ยางพารา 10 กิโลกรัมต่อตารางเมตร

B3. ถุงมือผ้าเคลือบยาง

ชื่อโครงการ

การใช้ประโยชน์ (จุดเด่น)

งานวิจัยแล้วเสร็จ

มีผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี

มีมาตรฐาน (มอก.)หรือมาตรฐานระดัเกมออนไลน์ | เกมยิงปลาตายไว | แอพยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | มือถือฟรีานาชาติอ้างอิง

ชื่อผู้ประสานงานและเบอร์เกมออนไลน์ | เกมยิงปลาตายไว | แอพยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | มือถือฟรี
(โปรดระบุเบอร์มือถือด้วย)

หมายเหตุ

ถุงมือผ้าเคลือบยาง

(มอ.)

1. ถุงมือผ้าที่เคลือบด้วยน้ำยางพารา ที่มีความยืดหยุ่นสูง

2. สวมใส่สบาย และสามารถจับชิ้นงานได้โดยไม่ลื่น

3. สามารถป้องกันมือจากอันตรายจากของมีคม และไฟฟ้าได้

4. ผลิตจากยางพารา ซึ่งเป็นวัตดุดิบจากธรรมชาติ

/ เกมออนไลน์ | เกมยิงปลาตายไว | แอพยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | มือถือฟรี 42 เนเจอรัลรับเบอร์ จำกัด -

คุณสิทานนท์ อมตเวทย์ (นักทรัพย์สินทางปัญญา)

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา (งานถ่ายทอดเทคโนโลยี)

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โทร. 074-289321

โทรสาร. 074-289339

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ความต้องการเนื้อยางแห้งเพื่อผลิตถุงมือผ้าเคลือบยาง ประมาณ 288 – 480 กก.ยางแห้ง/ปี

(ใช้เนื้อยางแห้ง 20 กรัม/คู่ กำลังการผลิตของเกมออนไลน์ | เกมยิงปลาตายไว | แอพยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | มือถือฟรีฯ ประมาณ 14,400 – 24,00 คู่/ปี)

ถุงมือผ้าเคลือเกมออนไลน์ | เกมยิงปลาตายไว | แอพยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | มือถือฟรี้ำยางพารา

(อก.)

 ถุงมือผ้าเคลือเกมออนไลน์ | เกมยิงปลาตายไว | แอพยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | มือถือฟรี้ำยางพารา เป็นผลิตภัณฑ์ถุงมือผ้า เคลือบยางน้ำยางธรรมชาติ 60% ที่ใช้สำหรับสวมมือในงานก่อสร้าง งานทำสวนเกษตร ช่วยให้ผู้สวมใส่สามารถเพิ่มความหนืดในการยึดเกาะ  มีความต้านทานต่อการฉีกขาดและมีการยืดหยุ่นที่ดี  โดยมีสัดส่วนของยางธรรมชาติประมาณร้อยละ 50  √ เกมออนไลน์ | เกมยิงปลาตายไว | แอพยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | มือถือฟรี 42 เนเชอรัลรับเบอร์ จำกัด

42  .1
.คลองเปียะ อ.จะนะ
.สงขลา 90130 เกมออนไลน์ | เกมยิงปลาตายไว | แอพยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | มือถือฟรี คุณคุณัญญา แก้วหนู
โทร 08107615180

   ศูนย์ส่งเสริมเกมออนไลน์ | เกมยิงปลาตายไว | แอพยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | มือถือฟรีภาคที่ 11 กรมส่งเสริมเกมออนไลน์ | เกมยิงปลาตายไว | แอพยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | มือถือฟรี กระทรวงเกมออนไลน์ | เกมยิงปลาตายไว | แอพยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | มือถือฟรี

เกมออนไลน์ | เกมยิงปลาตายไว | แอพยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | มือถือฟรี: 0 7421 1906โทรสาร : 0 7421 1904

E-mail: ipc11@dip.go.th

 รศ.. อาซีซัน  แกสมานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี หัวหน้าโครงการ

B2. ยางปูคอกปศุสัตว์

ชื่อโครงการ

การใช้ประโยชน์ (จุดเด่น)

งานวิจัยแล้วเสร็จ

มีผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี

มีมาตรฐาน (มอก.)หรือมาตรฐานระดัเกมออนไลน์ | เกมยิงปลาตายไว | แอพยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | มือถือฟรีานาชาติอ้างอิง

ชื่อผู้ประสานงานและเบอร์เกมออนไลน์ | เกมยิงปลาตายไว | แอพยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | มือถือฟรี
(โปรดระบุเบอร์มือถือด้วย)

หมายเหตุ

ยางปูคอกปศุสัตว์

สกว.

 ใช้ปูพื้นทดแทนการเลี้ยงเกมออนไลน์ | เกมยิงปลาตายไว | แอพยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | มือถือฟรีคอนกรีตที่ทำให้วัวเกิดการบาดเจ็บจากการเสียดสีเกมออนไลน์ | เกมยิงปลาตายไว | แอพยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | มือถือฟรีพื้นโดยเฉพาะพ่อและแม่พันธุ์ที่มีราคาสูงวัวจึงมีสุขภาวะที่ดี ลดค่าใช้จ่ายในการรักษา สัตว์กินอาหารได้มากเกมออนไลน์ | เกมยิงปลาตายไว | แอพยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | มือถือฟรี จึงผลิตน้ำนมได้มากเกมออนไลน์ | เกมยิงปลาตายไว | แอพยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | มือถือฟรี และสามารถประยุกต์ใช้กับสัตว์อื่นๆได้ เช่น คอกม้า เป็นต้น  √  (เกมออนไลน์ | เกมยิงปลาตายไว | แอพยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | มือถือฟรี สยามยูไนเต็ด รับเบอร์ จำกัด)  มอก.2584-2556 

แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์

ฝ่ายเกมออนไลน์ | เกมยิงปลาตายไว | แอพยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | มือถือฟรีสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1.   รศ.ดร.สมเกียรติ ประสานพานิช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ

2.   มีฟาร์มตัวอย่างที่ได้นำแผ่นยางไปใช้ เช่น ฟาร์มโคนมในโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์คเป็นต้น

3.   เกมออนไลน์ | เกมยิงปลาตายไว | แอพยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | มือถือฟรีเอกชนผลิตภายใต้ชื่อ “Para Mat”และส่งออกต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นและแถบยุโรปเกมออนไลน์ | เกมยิงปลาตายไว | แอพยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | มือถือฟรี ณ ปี 2558 สัดส่วนการส่งออก 98% เกมออนไลน์ | เกมยิงปลาตายไว | แอพยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | มือถือฟรีในประเทศ 2 % และได้ส่งเกมออนไลน์ | เกมยิงปลาตายไว | แอพยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | มือถือฟรีเพื่อเกมออนไลน์ | เกมยิงปลาตายไว | แอพยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | มือถือฟรีทะเบียนบัญชีนวัตกรรมแล้ว

1. แผ่นยางปูพื้น 1 แผ่น ขนาด 1,200 มม. x 1,800 มม. x 30 มม. (กxxหนา) หนัก 90 กก. ใช้ยางพาราชนิดยางแผ่นรมควันเบอร์ 3 (RSS#3) 45 กก.

2. ปริมาณที่จะผลิต 15,000 แผ่น ปริมาณยางพาราที่จะใช้ 675 ตัน

B1. เทคโนโลยีการเคลือบสระกักเก็เกมออนไลน์ | เกมยิงปลาตายไว | แอพยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | มือถือฟรี้ำด้วยน้ำยางธรรมชาติ

ชื่อโครงการ

การใช้ประโยชน์ (จุดเด่น)

งานวิจัยแล้วเสร็จ

มีผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี

มีมาตรฐาน (มอก.)หรือมาตรฐานระดัเกมออนไลน์ | เกมยิงปลาตายไว | แอพยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | มือถือฟรีานาชาติอ้างอิง

ชื่อผู้ประสานงานและเบอร์เกมออนไลน์ | เกมยิงปลาตายไว | แอพยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | มือถือฟรี
(โปรดระบุเบอร์มือถือด้วย)

หมายเหตุ

เทคโนโลยีการเคลือบสระกักเก็เกมออนไลน์ | เกมยิงปลาตายไว | แอพยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | มือถือฟรี้ำด้วยน้ำยางธรรมชาติ (สกว.)

1.      ใช้เคลือบสระน้ำที่มีขนาดและรูปร่างหลากหลายได้ สะดวกในการติดตั้ง เข้าถึงได้ทุกพื้นที่ แม้พื้นที่ที่ห่างไกล รวมทั้งบริเวณพื้นที่สูง

2.      ช่วยป้องกันการพังทลายของดินและการเกิดร่องน้ำเซาะบริเวณขอบบ่อได้เป็นอย่างดี สามารถเพิ่มความแข็งแรงของสระน้ำให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานจริง

3.      อายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี

4.      วิธีการเคลือบบ่อ / สระง่ายไม่ซับซ้อน ชาวเกมออนไลน์ | เกมยิงปลาตายไว | แอพยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | มือถือฟรีสามารถทำเองได้

(เกมออนไลน์ | เกมยิงปลาตายไว | แอพยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | มือถือฟรี แสงไทยผลิตยาง จำกัด, เกมออนไลน์ | เกมยิงปลาตายไว | แอพยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | มือถือฟรี ไทยอีสเทิร์นรับเบอร์ จำกัด, กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสายบุรี จำกัด)

อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำยังไม่แล้วเสร็จ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

1.    ผศ.ดร.อดิศัย รุ่งวิชานิวัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หัวหน้าโครงการ

2.    โครงการนี้ สกว.ให้สิทธิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

3.    มีพื้นที่ตัวอย่างที่นำเทคโนโลยีไปใช้แล้วกว่า 10 แห่งในหลากหลายการใช้งาน เช่น เพื่ออุปโภค บริโภค ใช้งานในโรงงานเกมออนไลน์ | เกมยิงปลาตายไว | แอพยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | มือถือฟรี ใช้เลี้ยงปลา เป็นต้น

4.    การเคลือบบ่อขนาดมาตรฐานคิดเป็นพื้นที่ประมาณ 1,000 ตารางเมตร จะใช้ยางพาราประมาณ 1,000 กิโลกรัม หรือ 1 ตัน (น้ำหนักยางแห้ง)

5.    ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นประมาณ 250 บาท/ตารางเมตร(คิดที่น้ำยางสด 40 บาท)

 

 

ยางเคลือบสระน้ำ (มอ./ศธ.)

1. การเคลือบสระน้ำด้วยสูตรน้ำยางธรรมชาติร่วมกับวัสดุเสริมแรง เพื่อป้องกันน้ำซึมลงสู่ผิวดิน หรือ การกักเก็เกมออนไลน์ | เกมยิงปลาตายไว | แอพยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | มือถือฟรี้ำไว้ใช้ประโยชน์ อาทิ สระน้ำในภาคเกษตรกรรม/ประมง บ่อบำบัดน้ำเสียในโรงงานเกมออนไลน์ | เกมยิงปลาตายไว | แอพยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | มือถือฟรี

2. มีความยืดหยุ่นสูง ทนต่อการฉีกขาด ผ่านการพิสูจน์ทดสอบคุณสมบัติด้านต่างๆ แล้ว

3. กระบวนการปู/เคลือบง่าย ไม่ซับซ้อน ไม่ต้องใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีขั้นสูง

4. วัสดุที่ใช้ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยลดการใช้พลาสติกจากปิโตรเคมี และสร้างมูลค่าเพิ่มให้น้ำยางธรรมชาติ

5. สามารถปูสระหรือบ่อได้ทุกสภาพพื้นผิว หลากหลายขนาดและรูปร่างที่หลากหลาย

6. มีอายุการใช้งานยาวนานมากกว่า 10 ปี

หจก.สายบุรีเกมออนไลน์ | เกมยิงปลาตายไว | แอพยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | มือถือฟรี และอยู่ระหว่างการเจรจาสิทธิ จำนวน 3 ราย

อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ มอก.

 

มาตรฐาน

เทียบเคียง คือ

มอก 2538

แผ่นยางปูบ่อน้ำ

มอก 555

แผ่นพลาสติกโพลิเอทิลินสำหรับกรุแหล่งน้ำ

มอก 2477

ถุงฝายยาง

มอก 144

ผ้าใบทำจากฝ้ายสำหรับทำสายพาน

มอก 980

น้ำยางข้นธรรมชาติ

คุณสิทานนท์ อมตเวทย์ (นักทรัพย์สินทางปัญญา)

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา (งานถ่ายทอดเทคโนโลยี)

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โทร. 074-289321

โทรสาร. 074-289339

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1. ผลงานวิจัยร่วมระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2. เทคโนโลยีนี้ได้ผ่านการวิจัยในระดับห้องปฏิบัติการ รวมทั้งการทดสอบการใช้งานจริง โดยการเคลือบบ่อที่มีรูปร่างหลากหลายในพื้นที่ต่างๆ มาอย่างต่อเนื่องกว่า 8 ปี

3. การเคลือบบ่อใช้ยางธรรมชาติคิดโดยน้ำหนักแห้งเฉลี่ยประมาณ 1 กก.แห้ง/ตร..

4. บ่อขนาดมาตรฐาน 20x30x2 . ซึ่งมีพื้นที่ที่จะสามารถ เคลือบด้วยยางธรรมชาติเสริมแรงด้วยผ้าดิบ ประมาณบ่อละ 1,000 ตรม.  ดังนั้น ประมาณการใช้ยางธรรมชาติ จะประมาณ 1,000 กก. / บ่อ

5. ค่าใช้จ่ายสำหรับการปูบ่อ (วัตถุดิบและค่าติดตั้ง)250 บาทต่อตารางเมตร

 

ความต้องการยางธรรมชาติเพื่อการสร้างสระน้ำรวม 86,000 ตัน ดังนี้

-          กรมพัฒนาที่ดิน มีแผนสร้างสระน้ำขนาด 1,000 กก. จำนวน 80,000 บ่อ

-          กรมชลประทาน มีแผนสร้างสระน้ำขนาด 6,000 กก. จำนวน 1,000 บ่อ