กำหนดการจัดแสดงนิทรรศการ

วันเวลาการจัดแสดงนิทรรศการ วันที่ 19 มกราคม 2559 เวลา 08:00 - 16:00 น.