รูปแบบการจัดแสดง

จัดแสดงผลิตภัณฑ์และการใช้ประโยชน์จากยางพารา ในรูปแบเกมออนไลน์ | เกมยิงปลาตายไว | แอพยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | มือถือฟรีิทรรศการ โดยแบ่งเป็น 7 คลัสเตอร์ ในลักษณะบูรณาการไม่แยกหน่วยงาน โดยเน้นภาคี 3 ฝ่าย ประกอบด้วย 

1. นักวิจัย หน่วยงานราชการ

2. ผู้ผลิต (เกมออนไลน์ | เกมยิงปลาตายไว | แอพยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | มือถือฟรีที่นำไปผลิตเชิงการค้า)

3. ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ทั้งภาครัฐและเอกชน

เกมออนไลน์ | เกมยิงปลาตายไว | แอพยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | มือถือฟรีที่นำเสนอ ประกอบด้วย Demand และ Supply ของเกมออนไลน์ | เกมยิงปลาตายไว | แอพยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | มือถือฟรียางพารา